Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και η Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
των χρηστών αυτής περιγράφουν τη διαδικασία
συλλογής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας/πελατών του
ηλεκτρονικού καταστήματος www.yiafka-eshop.gr, τη χρήση των δεδομένων αυτών από το
www.yiafka-eshop.gr και τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Το ηλεκτρονικό μας
κατάστημα συλλέγει αποκλειστικά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως
απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας και
που οι ίδιοι οι πελάτες μας εκουσίως μας γνωστοποιούν.

Η συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των πελατών μας έχει ως σκοπό τη μέτρηση της
επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, την καταγραφή των απαιτήσεων των πελατών σχετικά με τα
προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος και εν γένει την εκτέλεση των συναλλαγών των πελατών με το
ηλεκτρονικό κατάστημα. Το www.yiafka-eshop.gr δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο πρόσωπο
οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο των πελατών του/χρηστών της ιστοσελίδας του χωρίς την
προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.

Ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και πλήρως τους παρόντες Όρους
Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτοί εκάστοτε
ισχύουν, σε κάθε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.yiafka-eshop.gr. Σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας θα σας ζητηθεί και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμός κινητού τηλεφώνου, η χορήγηση των οποίων
σημαίνει τη συναίνεσή σας στην τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για τους
εδώ αναφερόμενους σκοπούς. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.yiafka-eshop.gr διατηρεί το
δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των παρόντων Όρων Χρήσεως, χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση των πελατών, πλην της δημοσιεύσεώς τους στον οικείο τόπο της ιστοσελίδας του.

Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.yiafka-eshop.gr, υποχρεούται :
Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια
πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την
εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του www.yiafka-eshop.gr,
για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε
Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την
προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και
Υπηρεσίας.
Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.yiafka-eshop.gr καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών
δεδομένων των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.

Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας
Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή
και να διακόψει την παροχή αυτών προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε
περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος,
θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, παρόντες όρους χρήσεως και αναγνωρίζει
ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα www.yiafka-eshop.gr δεν φέρει ευθύνη
απέναντι στο Πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της
υπηρεσίας.

Προϊόντα και πληροφορίες – Ευθύνη του www.yiafka-eshop.gr
Το www.yiafka-eshop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον
Πελάτη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού
καταστήματος προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση
δεδομένων.

Το υλικό, το περιεχόμενο και οι ισχυρισμοί των διαφημιστικών καταχωρήσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη των εταιριών που διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Δεν προσφέρουμε καμία εγγύηση, έγγραφη ή μη, άμεση ή έμμεση, σχετικά με την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον διαδικτυακό μας τόπο. Αποποιούμεθα κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, περιλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας για ορισμένους σκοπούς.

 

Ενδέχεται κάποια βιβλία που δεν είναι σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο να προκύψουν ως εξαντλημένα στον εκδότη τους, στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ενημέρωση εντός 2 ημερών